Polskie Centrum Terapii

Psychoterapeutka, Psycholog, Seksuolog

mgr Eliza Omelańczuk

Psychoterapeutka, Psycholog, Seksuolog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego w zakresie psychoterapii (analitycznej, eriksonowskiej, poznawczo-behawioralnej, integratywnej) oraz seksuologii. Pracuje w nurcie integratywnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz seksuologiczną. Pracuję z osobami, które mają trudności związane z emocjami: stresem, lękiem, nerwicą, trudności w relacjach z drugim człowiekiem, mają problemy w komunikacji z innymi ludźmi, partnerem, dziećmi, niską samooceną, odżywianiem, reakcjami somatycznymi organizmu oraz doświadczają trudności z niepłodnością czy są na rozdrożu w swojej drodze życiowej.

Jestem wyczulona na potrzeby drugiego człowieka i z zaangażowaniem w swoją pracę staram się pomóc w ich zabezpieczeniu. Swoim pokojowym usposobieniem dążę do spokoju i równowagi. Tym, czego możesz się spodziewać na sesji terapeutycznej, jest absolutny szacunek i wsparcie. Do moich mocnych stron należą również bezkonfliktowość, opanowanie, wiarygodność, rozwaga, stabilność, uprzejmość, dowcip. Jestem dobrym słuchaczem i skutecznym mediatorem.

Pracuję z osobami indywidulnymi oferując pomoc psychologiczną, seksuologiczną, psychoterapię indywidulaną a także psychoterapię par, małżeństw jak również wsparcie psychologiczne dla rodzin. Pracuję również z młodzieżą. 

Mam duże doświadczenie w pracy z pacjentami w gabinecie prywatnym jak również w różnych instytucjach. 

Moja edukacja:

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Psychologia ogólna, tytuł: magister

UNIWESYTET SZCZECIŃSKI
Socjologia, specjalność: Doradztwo Psychospołeczne, tytuł: magister

KOLEGIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Seksuologia kliniczna, studia podyplomowe pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

POLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHOTERAPII
„Integratywny Kurs Psychoterapii”

“INTEGRAL” CENTRUM TERAPII SCHEMATU
„Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej”

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia . Wywiad w podejściu poznawczo- behawioralnym. Sformułowanie przypadku.
 • Negatywne automatyczne myśli, podstawowe przekonania, dysfunkcjonalne założenia, – identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie.
 • Trening umiejętności: pytania sokratejskie, struktura i prowadzenie sesji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Motywacja.
 • Eksperyment behawioralny i inne techniki behawioralne.
 • Zaburzenia lękowe. Lęk uogólniony. Ataki paniki. Fobia społeczna. OTD.
 • Praca z pacjentem po traumie (ASD, PTSD)
 • Depresja. Ocena ryzyka i postępowanie w sytuacji zagrożenia samobójstwem.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania (kompulsywne jedzenie, anoreksja, bulimia)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości. Terapia głębokich przekonań.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychosomatycznych.
 • Wprowadzenie do III fali: Mindfulness, terapia ACT.
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy. Ewolucja terapii poznawczo-behawioralnej, nowe kierunki rozwoju TPB.

POLSKI INSTYTUT ERIKSONOWSKI,
Curriculum – całościowe szkolenie dla psychoterapeutów z Terapii Ericksonowskiej:

 • Szkolenie „Złoty Kluczyk” – zasady terapii Miltona H. Ericksona
 • Szkolenie „Do grosza grosik…” – terapia strategiczna
 • Szkolenie „Lęk” – mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródła wsparcia
 • Szkolenie „Mądrość Sindbada” – metafora i bajka w pracy z dorosłymi
 • Szkolenie „Wszystkie drogi prowadzą do…” – komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii
 • Szkolenie „Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień
 • Szkolenie „Feniks” – terapia następstw stresu
 • Szkolenie „Piękny umysł i jego cień” – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 • Szkolenie „O miłości do jedzenia prawie wszystko” – terapia zaburzeń odżywiania
 • Szkolenie „Ach powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z natręctwami
 • Szkolenie „O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność
 • Szkolenie „Spotkanie zasoby proces” (cykl pięciu warsztatów terapeutycznych):
 • Kontrakt terapeutyczny
 • Zasady dotyczące relacji terapeutycznej i kontraktu
 • Dynamika procesu terapeutycznego
 • Zasoby terapeuty i pacjenta
 • Dynamika procesu grupowego
 • Terapia rodzin (cykl siedmiu warsztatów terapeutycznych)
 • Rodzina jako system
 • Kontrakt w terapii rodzin
 • Eriksonowski model pracy z rodziną
 • Terapia rodziny bez rodziny – ustawienie Helingerowskie.
 • Metody pracy z dziećmi i rodzinami
 • Terapia małżeństw i par
 • Zasoby terapeuty pracującego z rodzinami

POLSKI INSTYTUT ERIKSONOWSKI
„Psychoterapia grupowa dla terapeutów metoda psychodramy”

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Tematyczne seminarium superwizyjne dotyczące par i małżonków pod opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

KRAKOWSKA SZKOPŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
„Wprowadzenie do Psychoterapii Psychoanalitycznej”

 

Dodatkowe kursy i szkolenia:

Fundacja Mam Dom, Urząd Miasta Szczecin, „Psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty FASD. Sposób odżywiania dziecka z FASD jako jedna z form pomocy”.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Koszalinie, Fundacja „Mam Dom”, Urząd Marszałkowski, konferencja „Adopcja Bez Tajemnic”.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zwalczanie alkoholizmu w Domach Pomocy Społecznej „Dziecko i świat za pan brat” – ADHD można i trzeba leczyć.

Dom Pomocy Społecznej, Konferencja „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Konferencja rozpoczynająca I Kampanie „Biała wstążka”, czyli mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Szczecinie „Agresja i empatia – dziwne pomieszanie” Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Polska Akademia Nauk Instytut Psychofarmakologii – Kraków.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Seksualność osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie”.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Rozwijanie zachowań psychospołecznych – skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością”.

DPS Szczecin, PAM Szczecin, MOPR Szczecin „Lokalny system środowiskowego wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin”.

Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu, „Czym jest i jak konstruować plan indywidualnego wsparcia mieszkańca z domu pomocy społecznej”.

Centrum Oświatowe „Pomerania”,
Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się czy jakiś problem jest w obszarze moich kompetencji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 07512 707 701.

 

Prowadzę konsultacje online:

pomoc psychologiczna dla dorosłych i młodzieży

Dla dorosłych i młodzieży

Wsparcie psychologiczne dla rodzin

Dla rodzin

terapia par, problemy seksuologiczne

Dla małżeństw i par

 

Cennik:

Konsultacja i terapia – 50 minut (indywidualna) £ 40
Konsultacja i terapia – 90 minut (pary i rodziny) £ 65

 

W przypadku umawiania wizyty będę prosiła o przedpłatę na konto, która zostanie zwrócona w przypadku odwołania wizyty co najmniej 48 godzin przed spotkaniem.

 

Opinie:

(Serdecznie zapraszam, do zamieszczania opinii na temat mojej osoby i mojej pracy. Opinie są dla mnie bardzo ważne, bo pozwalają zobaczyć, że moja praca ma sens lub też pokazują, co muszę zmienić czy poprawić. Opinie zamieszczane są anonimowo.)

Napisz opinie o tym specjaliscie
1
2
3
4
5
Dodaj
     
Usun

Dodaj wlasna opinie o tym specjaliscie

Srednia ocena:  
 1 ilosc opinii

Eliza jest autentyczna, stwarza w naturalny, jej tylko zrozumiały sposob przestrzeń, w której nie ma ocen, pouczania. Nie nadaje tempa terapii, towarzyszy tyle, ile trzeba. Nie udaje, że wie lepiej ode mnie co mi jest. Przez cały czas psychoterapii pozostaje czujna, ciekawa i otwarta. Dzięki temu wiem, że to, co odkrywam, uczę się i buduje jest moje i trwałe. Jest uczciwa, bardzo zaangażowana, serdeczna i profesjonalna.