Polskie Centrum Terapii w UK (Birmingham, West Midlands)

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Ewelina Piotrowska-Wituła

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem wykwalifikowanym pedagogiem specjalnym, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą od terapii ręki oraz terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.

Pracowałam w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi na stanowisku pedagoga specjalnego oraz terapeuty integracji sensorycznej i terapii ręki.

Prowadziłam terapię w Niepublicznej Poradni psychologiczno – pedagogicznej Sensitiva – terapia pedagogiczna, terapia ręki, integracja sensoryczna.

 

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi  na kierunkach Terapii z  elementami pedagogiki specjalnej oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika rewalidacyjna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Edukacji początkowej w zakresie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w WSP w Łodzi.
Ponadto jestem Certyfikowanym terapeutą Integracji sensorycznej, terapii ręki, TUS (Trening Umiejętność Społecznych).

Oferuję zajęcia:

 • Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych.  W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.
  Terapia przeznaczona jest dla dzieci:
  • Z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
  • Z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
  • Z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
  • Z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • Z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
  • Z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

•  Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, lateralizacji, koncentracji uwagi.  Polega  na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, wspieranie lub doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

W trakcie terapii pedagogicznej wykorzystuje metody pracy tj.
• Metoda Hanny Tymychowej, program M. Frostig rozwijające percepcji wzrokową, stymulację polisensoryczna, metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodę F. Affolter, technikę malowania dziesięcioma palcami, trening autogenny wg. A. Polender.

• Masaż taktylny
Terapia taktylny poprzez wykorzystanie różnych technik masażu dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. W trakcie terapii dostarczane są kontrolowane ilości bodźców sensorycznych – w głównej mierze dotykowych i proprioceptywnych. Czynności te mają na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Wskazaniami do stosowania terapii taktylnej są:
• mózgowe porażenie dziecięce,
• autyzm,
• agresywne zachowania,
• lęki i fobie,
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• opóźnienia w rozwoju umysłowym
• trudności w nauce,
• zaburzenia mowy.
• Elementy integracji sensorycznej poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

• Z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. Dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
• Z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
• Ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
• Z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
• Z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
• Z niepełnosprawnością umysłową
• Z nadpobudliwością ruchową
• Z autyzmem
• Z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera, Noannan

• Z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Terapia powinna trwać minimum rok i powinna być systematyczna. Przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu.

Rozpoczęcie terapii jest poprzedzone wywiadem, konsultacją z rodzicami/rodzicem/opiekunem. Czas trwania wywiadu to 60 minut.

Wizyta terapeutyczna trwa 60 minut w tym ok 45 minut terapii z dzieckiem pozostałe 15 minut jest przeznaczone dla rodziców na podsumowanie/konsultację. Powyższe dotyczy następujących terapii: Terapia ręki, Terapia pedagogiczna, Elementy integracji sensorycznej.

Zajęcia z masażu taktylnego czas trwają 30 minut  oraz po zajęciach 10 minut konsultacji z rodzicem.

 

Moje specjalności to:

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu

Autyzm i jego spektrum

Zaburzenia integracji sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Masaż taktylny

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia zaburzeń rozwoju

Terapia zaburzeń rozwoju

 

Umów się online:

Jeżeli chcesz się umówić na sesję online możesz to zrobić przez platformę Helpee:

Ewelina Piotrowska-Wituła – Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej / Helpee – zaufani terapeuci

 

Cennik:

Pierwsza konsultacja/wywiad wyłącznie dla rodziców/rodzica – 60 min £ 45 
Sesja terapeutyczna/terapia – 60 min £ 45
Masaż taktylny – 40 min £ 35
Konsultacja dla rodziców online – 60 min £ 45
Pisemne podsumowanie spotkań, zaświadczenia są dodatkowo płatne – cena ustalania
indywidualnie.

W przypadku umawiania wizyty proszę o przedpłatę na konto, która zostanie zwrócona w przypadku odwołania wizyty co najmniej 48 godzin przed spotkaniem.

Opinie:

(Serdecznie zapraszam, do zamieszczania opinii na temat mojej osoby i mojej pracy. Opinie są dla mnie bardzo ważne, bo pozwalają zobaczyć, że moja praca ma sens lub też pokazują, co muszę zmienić czy poprawić. Opinie zamieszczane są anonimowo.)

Napisz opinie o tym specjaliscie
1
2
3
4
5
Dodaj
     
Usun

Dodaj wlasna opinie o tym specjaliscie

Srednia ocena:  
 0 ilosc opinii