Polskie Centrum Terapii w UK (Birmingham, West Midlands)

Terapeuta, logopeda, pedagog specjalny

mgr Paulina Szkolnik

Polski Logopeda, terapeuta dziecięcy - Paulina Szkolnik

Jestem wykwalifikowanym pedagogiem specjalnym, terapeutą i logopedą. W trakcie specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach oraz warsztatach.

Pracuję na terenie Wielkiej Brytanii od 2017 roku. Jestem członkiem Polish Psychologists Association oraz pełnię funkcję asystent w PUNO Londyn.

Pracuję z rodzicami, dziećmi i nastolatkami w obrębie trudności w rozwoju mowy, komunikacji, rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz dorosłymi.

 

Prowadzę:

 • konsultację rodzin z dziećmi, nastolatkami z trudnościami/ zaburzeniami.

Obszar:

 • opóźniony rozwój, niepokojące symptomy w obszarze mowy, komunikacji, zachowania;
 • trudności z karmieniem, problemy z właściwym odżywianiem; zaburzeń restrykcyjnego unikania/ ograniczania przyjmowania pokarmów.
 • bilingwalizm, wyzwania związane z rozwojem dwu/wielojęzyczności;

Prowadzę konsultacje uwzględniając całościowe podejście. Oznacza to obserwację oraz badanie dzieci w połączeniu z wiedzą rodzicielską na temat własnego dziecka. Moim założeniem jest, że to rodzic jest najlepszym specjalistą od swojego dziecka. Ja pomagam odkryć przyczynę trudności, określić ewentualne dysfunkcje, kieruje do właściwych specjalistów lub opracowuje plan działania. Jeżeli rodzica niepokoi rozwój/ mowa/ komunikacja/ zachowanie/ trudności dziecka – zawsze jest jakaś przyczyna, którą odnajdujemy. Dziecku/ nastolatkowi należy pomóc a nie oczekiwać, że samo coś się zmieni w czasie. 

 • Terapię logopedyczną – terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. 

Pracuję również z dorosłymi. W przypadku dziecka terapia poprzedzona jest konsultacjami z rodzicami. 

Obszar:

 • wady wymowy;
 • niewłaściwy tor oddechowy, zaburzenia miofunkcjonalne;
 • jąkanie;
 • problemy w wymowie osób dwujęzycznych; język polski jako obcy; 

 Terapia logopedyczna stacjonarnie dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. 

 • Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych – skierowany do nastolatków z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym oraz w interakcjach społecznych. Trening ma formę pracę 1:1. Zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy. 
 • Konsultacje w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu:
  • dla rodziców dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum;
  • dla dzieci starszych z diagnozą zaburzeń ze spektrum;
  • dla dorosłych podejrzewających u siebie Zespół Aspergera; 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Polsce, m.in: 

 • Centrum Terapii PROMITIS jako diagnosta, terapeuta, koordynator Terapeutycznego Przedszkola dla dzieci z autyzmem;
 • Gabinecie Logopedycznym – prowadząc terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, giełkotem oraz młodzieży i dorosłych z niepłynnością mowy;
 • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – prowadząc terapię dorosłych z afazją poudarową;
 • Placówkach Opiekuńczo – wychowawczych Wsparcia Dziennego – prowadząc zajęcia psychoprofilaktyczne dla trudnej młodzieży;

 

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka,
jeżeli martwisz się brakiem intensywnego rozwoju mowy u dwu, trzyletniego dziecka,
 jeżeli Twoje dziecko ma trudności artykulacyjne bądź edukacyjne, 
jeżeli chcesz, aby Twojego dziecko swobodnie komunikowało się w języku polskim i angielskim, 
aż w końcu – jeżeli sam masz trudności i chciałbyś się skonsultować – nie czekaj! 

Zapraszam!

 

Prowadzę między innymi terapie:

Terapia wad wymowy

Terapia wad wymowy

Terapia jąkania

Terapia jąkania

Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia zaburzeń rozwoju

Terapia zaburzeń rozwoju

 

Oferuję:

 

Cennik:

Pierwsza konsultacja* – do 90 min £ 65 
Konsultacja – 60 min £ 45
Terapia stacjonarnie – 60 min £ 45
Terapia online – 60 min £ 45
Pisemne podsumowanie spotkań, zaświadczenia są dodatkowo płatne – cena ustalania
indywidualnie.

*  Pierwsza konsultacje skierowana jest tylko do rodziców i aktualnie odbywa się w formie online.

W przypadku umawiania wizyty proszę o przedpłatę na konto, która zostanie zwrócona w przypadku odwołania wizyty co najmniej 48 godzin przed spotkaniem.

Opinie:

(Serdecznie zapraszam, do zamieszczania opinii na temat mojej osoby i mojej pracy. Opinie są dla mnie bardzo ważne, bo pozwalają zobaczyć, że moja praca ma sens lub też pokazują, co muszę zmienić czy poprawić. Opinie zamieszczane są anonimowo.)

Napisz opinie o tym specjaliscie
1
2
3
4
5
Dodaj
     
Usun

Dodaj wlasna opinie o tym specjaliscie

Srednia ocena:  
 0 ilosc opinii