Polskie Centrum Terapii

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD

Data2022-01-25

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD

Psychoterapia grupowa to skuteczna form terapii adresowanej szczególnie dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych (DDA/DDD).

Co oznacza rodzina dysfunkcjonalna? Dysfunkcja rodziny może mieć wiele postaci: alkoholizm jednego z opiekunów lub obydwu, uzależnienie od narkotyków-leków, przemoc fizyczna, psychiczna, przemoc seksualna, nadopiekuńczość, zaniedbanie, choroba psychiczna lub fizyczna członka rodziny, zbytnia religijność, wygórowane oczekiwania względem dzieci, opuszczenie emocjonalne, rozwód, podczas którego dzieci staja się karta przetargową. Każda powtarzająca się sytuacja w rodzinie, w której dziecko przezywa deficyt poczucia bezpieczeństwa, uwagi, obecności opiekuna, zrozumienia, przyjęcia takim, jakie jest bezwarunkowo.

Dorastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej wiąże się z wytworzeniem cech adaptacyjnych, które umożliwiły przetrwanie w dzieciństwie, a w życiu dorosłym mogą utrudniać czerpanie satysfakcji z życia, utrudniać a czasem uniemożliwiać tworzenie satysfakcjonujących relacji.

Grupa psychoterapeutyczna to miejsce, gdzie możemy odkryć, poczuć i przyjrzeć się swoim emocjom. Obserwować i zrozumieć swoje reakcje w sytuacjach interpersonalnych w bezpiecznych warunkach.

Zapraszam tych wszystkich z was utożsamiających się z syndromem DDA/DDD, również tych z was którzy obecnie są w terapii indywidualnej (jestem przygotowany do pracy z klientami będących jednocześnie w procesie indywidualnym i grupowym) przeżywających problemy w relacji z sobą oraz w relacjach z innymi ludźmi na konsultacje kwalifikujące do grupy terapeutycznej, którą poprowadzę stacjonarnie w Centrum Terapii.

Dwuletnia grupa będzie miała charakter otwarty w pierwszym roku oraz zamknięty w drugim. Nie wymagam wiążącej deklaracji pozostania w programie przez okres dwóch lat. Każdy z uczestników może przerwać terapię w dowolnym momencie.

Grupę poprowadzę w oparciu o proces grupowy, prace indywidualne na tle grupy, cztery mini warsztaty terapeutyczne.

Zgłoszenia: są przyjmowane telefonicznie: +44 7512 707 701 oraz mailowo: info@centrumterapii.uk

Zapraszam serdecznie, Piotr Karpiński – psychoterapeuta

 

Piotr Karpiński psychoterapeuta dda, ddd

Piotr Karpiński

Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym, dopasowując sposób pracy do potrzeb poszczególnego klienta. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz grupową  a także młodzieży od 16 roku życia.

Szkoła Psychoterapii DDA przy Stowarzyszeniu OD-DO w Warszawie przygotowała mnie do pracy z klientami „dotkniętymi skutkami dziecięcej traumy relacyjnej związanej ze wzrastaniem w rodzinie dysfunkcjonalnej (syndrom DDA/DDD)“

Więcej informacji oraz cennik