Polskie Centrum Terapii

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD
2022-01-25

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD Psychoterapia grupowa to skuteczna form terapii adresowanej szczególnie dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych (DDA/DDD). Co oznacza rodzina dysfunkcjonalna? Dysfunkcja rodziny może mieć wiele postaci: alkoholizm jednego z opiekunów lub obydwu, uzależnienie od narkotyków-leków, przemoc fizyczna, psychiczna, przemoc seksualna, nadopiekuńczość,